Een bouwkeuring laten uitvoeren door een woningexpert

Als u een huis wilt kopen of uw huis wilt verkopen is het goed om zekerheid te hebben over de bouwkundige staat van de woning.

Of het nou is omdat u als koper geen bouwkundige kennis heeft, of dat u door uw enthousiasme niet meer goed in staat bent onbevooroordeeld naar het huis te kijken, bouwkeuringexpert.nl kan zekerheid geven.

Ook als verkoper kunt u vertrouwen winnen door met een bouwkundig rapport aan te tonen dat u volledig open kaart speelt.

Bouwkeuringexpert.nl kan voor u de bouwkundige staat van de woning beoordelen en zal dit vastleggen in een gedetailleerd rapport. Hieronder vind je enkele prijsindicaties.

Bouwkundige basiskeuring €260,- *

Een bouwkundige basiskeuring geeft u inzicht in de bouwkundige staat van de woning. U ontvangt een gedetailleerd rapport in pdf met bevindingen, tips, adviezen en verwachtte onderhouds- en/of herstelkosten.

Als u het rapport wilt ontvangen zónder kosten vermelding, wat met name voor verkopers interessant kan zijn, bedragen de kosten slechts € 250,- Tegen een meerprijs (€ 10,-) kunt u het rapport afgedrukt in kleur en ingebonden per post ontvangen. Het rapport is niet geschikt voor NHG.

NHG keuring €250,- *

Bij een NHG keuring ontvangt u, zowel in pdf als ondertekend per post, een bouwkundig rapport dat is opgemaakt overeenkomstig het model-bouwkundig rapport voor de NHG.

Dit rapport is voldoende als u uw huis wilt financieren met NHG, maar biedt minder inzicht dan de bouwkundige basiskeuring vanwege de beknopte verslaglegging en het ontbreken van tips, adviezen en foto’s.

Bouwkundige keuring met NHG rapport €270,- *

Bij een bouwkundige keuring met NHG rapport ontvangt u beide hierboven genoemde rapporten in pdf. Het NHG rapport wordt ook ondertekend per post verstuurd.

Tegen een meerprijs (€ 10,-) kunt u ook het rapport van de bouwkundige basiskeuring afgedrukt in kleur en ingebonden per post ontvangen.

Opleveringskeuring € 260,- *

Bij de oplevering van uw nieuwbouwwoning loopt de inspecteur samen met u en de aannemer de woning door en wijst daarbij op eventuele onopgemerkte gebreken.

De aannemer zal deze gebreken dan opnemen in het proces verbaal en is verplicht deze te herstellen. Ook van de expert ontvangt u een beknopt overzicht van de bevindingen in pdf formaat.

Bouwkundige expertise keuring € 270,- *

Wanneer u een bouwkundige vraag heeft over een onderdeel van een woning kan de expert voor u een bouwkundig expertise rapport opstellen. Op dat onderdeel wordt dan nader onderzoek gedaan, en de bevindingen worden gedetailleerd vastgelegd in een rapport.

Bouwkundige vooropname € 250,- *

In het rapport van de bouwkundige vooropname wordt de bouwkundige staat van de woning vastgelegd voorafgaand aan bouw- of sloopprojecten in de directe omgeving.

Wanneer er tijdens dergelijke projecten schade aan uw woning ontstaat, kan dit rapport als bewijs dienen dat de schade vóór die tijd nog niet aanwezig was. Hou er wel rekening mee dat het rapport 6 maanden geldig is.

* Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% btw en geldig voor woningen met een inhoud tot maximaal 400 m3. Bij een grotere inhoud geldt een toeslag van € 0,50 per m3.